Golf fitness

Golf je sport jako každý jiný a proto je i pro něj trénink neoddělitelnou součástí. Technika švihu a úderu je ale závislá na fyzických schopnostech a možnostech hráče.

Mluvím o fyzičce nejen jako o vytrvalosti a síle, ale také o svalové koordinaci, rovnováze, síle svalového korzetu nebo kloubním rozsahu.

Golf je jeden z nejdynamičtějších a nejkomplexnějších sportů a síla švihu působí 8× větší silou na páteř než je samotná hmotnost hráče. Vzniká tak obrovský prostor pro zranění. Především v důsledku špatného držení těla a pohybového stereotypu.

Dynamika švihu vyžaduje, aby některé části těla byly ve stabilní pozici a jiné se rychle pohybovaly. Pokud tento princip není dodržen, tělo kompenzuje pohyb částí, která má být stabilní a úraz nebo bolest je na světě.